دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های حفاظتی،امنیتی،امداد و نجات،ایمنی و آتش نشانی – مشهد

اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی هتل المپیک -تهران

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان(معماری و عمران) – مشهد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی – تبریز

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات لوازم و مصالح ساختمانی – تبریز

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوری های حفاظتی و امنیتی-مشهد

هتل المپیک اسفند ۱۳۹۶-حضور مدیریت محترم سرکارخانم مهندس بهرام زاده